Vize

Memurlar ve kamu işyerlerinde çalışanlar: 
• İstenilen vize süresi için resmi izin belgesi 
• Maaş bordrosu 
• İşyeri kimlik kartı 
• SSK´lı olmanız halinde: SSK işe giriş bildirgesi

Özel sektörde çalışanlar: 
• İşyerinden vize müracaat süresini kapsayan izin belgesi 
• İşyerinden, orada çalıştığınıza dair belge 
• İşverenin imza sirküleri, vergi levhası ve ticaret odası kaydı 
• SSK´ya giriş bildirgesi ve son maaş bordrosunun orjinali ve bir fotokopisi

Emekliler: 
• Emekli kimlik kartı, sağlık karnesi 
• Mevcut ise, ev ve daire sahibi olduğunuzu gösterir belgeler veya kira kontratı ve bankada bulunan paranızın belgesi

Öğrenciler ve Üniversite Talebeleri: 
• Okulların açık olduğu zamanlarda okul tarafından düzenlenmiş öğrenci belgesi ve derslerden muafiyet tanındığına dair belge   veya    Üniversite belgesi 
• Ebeveynlerin geçimlerini nasıl temin ettikleri ile ilgili belgeler 
• SSK sigortalıları için (ebeveynlerin aile sigortaları üzerinden)

Reşit olmayanlar: 
• Velâyet hakkına sahip olanların vekaletnamesi (mesela ebeveynlerden)

Ev hanımları: 
• Eşin geçimini nasıl temin ettiği ve sigortası ile ilgili belgeler (yukarıda belirtilen şekilde) 
• SSK sigortalıları için (eşlerin aile sigortaları üzerinden) 
• Eşin çalışma belgeleri veya emekliliği hk. belgeler

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR

ALMANYA
Ticari Amaçlı Vize

1. Vize müracaatı esnasında en az 6 ay geçerli, vize için boş sayfası olan pasaport
2. Seyahat edecek şahıs için eksiksiz, okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve seyahat edecek şahıs tarafından bizzat imzalanmış başvuru formu. Beraber seyahat edecek ve reşit olmayan her çocuk için de ayrı form doldurulması gerekmektedir.
3. 2 Adet biometrik fotoğraf. (en fazla 6 ay önce çekilmiş, retuş edilmemiş, bilgisayardan basılmamış ve kontrastı belirgin olmalı) – resimlerden bir tanesi vize başvuru formunda belirtilen bölüme zımbalanacak, diğeri ise pasaporta ataçlanacak.
4. Garanti yazısı – işveren tarafından verilecek olan bu yazıda, müracaatçının işyerindeki konumu, vizenin hangi tarihler arasında istenildiği, müracaatçının hangi amaçla seyahat edeceği, Almanya’da bulunan hangi şirkete/fuara gideceği ve vizenin bitiminden önce döneceği belirtilmesi gerekmektedir. Bu yazı orjinal ve şirketin imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.(Lütfen örnek dilekçeyi isteyiniz)
5. Şirketin imza sirküleri fotokopisi
6. Faaliyet belgesi fotokopisi (müracaattan en fazla 6 ay öncesine ait)
7. Şirketin Vergi Levhası fotokopisi(2011 yılı işlenmiş olmalıdır)
8. Ticari Sicil Gazetesi’nin şirketi ilgilendiren kısmı
9. Vize isteyen şahıs Şirkette çalışan ise SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü.
10. Almanya’da bulunan ve ziyaret edilecek olan şirketin davetiye yazısı – müracaatçının adına hitaben (davet eden şirketin ismi ve açık adresi belirtilecek), orjinal veya faks fotokopisi olarak. Gerekliği takdirde Almanya daki firmalar ile olan ticari faturlalar ve gümrük belgeleri ibraz edilmelidir.
11. Vize müracaatı esnasında yanlış bilgi vermenin sonuçları hakkında taahhütname (taahhütname vize müracaat forumu ile birlikte verilmektedir)
12. Seyahat Sağlık Sigortası (En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır)
13.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
14.Otel ve Uçak rezervasyonu
15.Şirketin Bakiyeli ve Güncel banka hesap cüzdanı

16.Pasaport fotokopileri.

Yukarıda sıralanan tüm belgelerin getirilmesi, size otomatikman vize verileceği anlamına gelmediği özellikle belirtilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, başka belgelerin getirilmesi de istenilebilir.
Konsolosluk Pasaportların iade işlemini UPS kargo şirketi ile yapmaktadır.Vize bölümü iç avlusunda bulunan UPS servisi pasaportunuzun kaydını yaptıktan sonra size pasaportunuzu ve kargo zarfınızı iade edecektir.Bu zarfı hazırladığınız evrakların arasına koymayı lütfen unutmayınız.
Almanya Konsolosluğu Doktor ve Avukatlardan Ticari olarak müracat almamaktadır.Bu kişiler Turistik bölümden randevu alıp şahsen müracat etmek zorundadırlar.
Hazırlanan evraklarda eksiklik olması tekrar randevu almanızı gerektirecek ve zaman kaybına neden olacaktır.Yeni randevu alınmış olan işlemlerde ekstra randevu ücretleri tarafınıza yansıtılmaktadır.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 2-3 iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.


Turistik / Ziyaret Amaçlı Vize.
Dilekçe amacını sözlü olarak açıklamak için, başvuru sahiplerinin İstanbul’daki başkonsolosluğa şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ziyaret amaçlı vize başvuruları için başvuru anında aşağıdaki belgeler gerekmektedir:
• Seyahat eden her şahıs için (beraber seyahat eden ve reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere) eksiksiz, okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve kendi elyazınızla imzalanmış başvuru formu
• 2 Adet biyometrik fotoğraf (kontrastlı), en fazla 6 ay önce çekilmiş (retuş edilmemiş ve bilgisayardan basılmamış olmalı)
• Alman İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca, Almanya´da davet eden şahıstan bir garanti belgesinin aslı ve bir fotokopisi
• Özel durumlarda: Varlıklı kişiler ödeme kabiliyetlerini, mali durumları hakkında uygun belgeler ibraz ederek kanıtlayabilirler. (örnek: Uzun zamandır bankada bulunan yüksek meblağlı mevduatlar. Sadece nakit para veya kredi kartları kanıt olarak pek uygun sayılmamaktadır.)
• İstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat sağlık sigortası (belgenin aslı ve bir fotokopisi)
• Toplu nüfus kayıt örneği
Ayrıca aşağıda belirtilen belgelerin de asılları ve fotokopilerinin (geçimin nasıl temin edildiğine dair belgeler, sigorta belgeleri, vs.) başvuru anında ibrazı gerekmektedir:

ÖNEMLİ NOT;

Schengen Ülkelerinin 05 Nisan 2010 tarihi itibarıyla uygulamaya
başlayacağı önemli prosedür değişikliği hakkında sizlere bilgi vermek
isteriz. Schengen Ülkesi Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara vize vermeyecektir. Schengen
vizesi alabilmeniz için pasaportunuzun son 10 yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.
Söz konusu uygulama geçerli schengen vizesi bulunan kişileri
etkilemeyecektir, bu kişiler vize süreleri bitene kadar seyahat
edebilirler. Uygulama sadece yeni vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu 10 yıldan önce alınan kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.

Memurlar ve kamu işyerlerinde çalışanlar:

• İstenilen vize süresi için resmi izin belgesi
• Maaş bordrosu
• İşyeri kimlik kartı
• SGK´lı olmanız halinde: SGK işe giriş bildirgesi

Özel sektörde çalışanlar:
• İşyerinden vize müracaat süresini kapsayan izin belgesi
• İşyerinden, orada çalıştığınıza dair belge

• İşverenin imza sirküleri, vergi levhası ve ticaret odası kaydı
• SGK´ya giriş bildirgesi ve son maaş bordrosunun orjinali ve bir fotokopisi

Emekliler:
• Emekli kimlik kartı, sağlık karnesi
• Mevcut ise, ev ve daire sahibi olduğunuzu gösterir belgeler veya kira kontratı ve bankada bulunan paranızın belgesi

Öğrenciler ve Üniversite Talebeleri:
• Okulların açık olduğu zamanlarda okul tarafından düzenlenmiş öğrenci belgesi ve derslerden muafiyet tanındığına dair belge veya Üniversite belgesi
• Ebeveynlerin geçimlerini nasıl temin ettikleri ile ilgili belgeler
• SGK sigortalıları için (ebeveynlerin aile sigortaları üzerinden)

Reşit olmayanlar:
• Velâyet hakkına sahip olanların vekaletnamesi (mesela ebeveynlerden)

Ev hanımları:
• Eşin geçimini nasıl temin ettiği ve sigortası ile ilgili belgeler (yukarıda belirtilen şekilde)
• SGK sigortalıları için (eşlerin aile sigortaları üzerinden)
• Eşin çalışma belgeleri veya emekliliği hk. belgeler

Tedavi amacıyla Almanya´ya gitmek isteyenler:
• Geçimin nasıl temin edildiği ile ilgili belgeler (yukarıda belirtilen şekilde)
• Doktor veya hastane tarafından verilmiş randevu belgesi ve ayrıca masrafların karşılanacağını teyit eden doktor veya hastane tarafından tanzim edilmiş beyanname.

Yukarıda sıralanan tüm belgelerin getirilmesi, size otomatikman vize verileceği anlamına gelmediği özellikle belirtilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, başka belgelerin getirilmesi de istenilebilir.
Konsolosluk Pasaportların iade işlemini UPS kargo şirketi ile yapmaktadır.Vize bölümü iç avlusunda bulunan UPS servisi pasaportunuzun kaydını yaptıktan sonra size pasaportunuzu ve kargo zarfınızı iade edecektir.Bu zarfı hazırladığınız evrakların arasına koymayı lütfen unutmayınız.
Hazırlanan evraklarda eksiklik olması tekrar randevu almanızı gerektirecek ve zaman kaybına neden olacaktır.Yeni randevu alınmış olan işlemlerde ekstra randevu ücretleri tarafınıza yansıtılmaktadır.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 2 iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
 

                 AMERİKA VİZESİ
Bütün başvuru sahiplerinin Konsoloslukta şahsen bulunmaları gerekir; 
Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır ve yoğun dönemlerde 1 ay sonrasına kadar randevu verebilmektedir.

En iyi ve kolay yoldan DS-160 başvuru formunuzu internet üzerinden doldurabilirsiniz. Lütfen Türkçe karakterler kullanmayınız

 Online başvuru formu linki;    https://ceac.state.gov/genniv/

Online başvuru formunu dolduramayan yolcularımızın ekteki bilgi formunu doldurup göndermelerini rica ederiz..
                       AMERİKA
             TURİSTİK VİZE EVRAKLARI
 
 
Konfirmeli Otel ve Bilet rezervasyonu.
Konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten ve masrafların karşılanacağını garanti eden bir dilekçe yazısı. (İngilizce yada Türkçe)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalı)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
2 adet 5*5 ebatında arka fon beyaz resim-ayrıca cd ye yüklettirilmesi gerekmektedir.
 
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdan ve kredi kartı ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
 
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 
Var ise eski pasaportlar..
 
                                         
AMERİKA
             TİCARİ VİZE EVRAKLARI
 

 

En iyi ve kolay yoldan DS-160 başvuru formunuzu internet üzerinden doldurabilirsiniz. Lütfen Türkçe karakterler kullanmayınız..

Online başvuru formu linki;    https://ceac.state.gov/genniv/

 Online başvuru formunu dolduramayan yolcularımızın ekteki bilgi formunu doldurup göndermelerini rica ederiz..

 

Davetiye
 
Konfirmeli Otel ve Bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten ve masrafların karşılanacağını garanti eden bir dilekçe yazısı. (İngilizce yada Türkçe)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalı)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
2 adet 5*5 ebatında arka fon beyaz resim-ayrıca cd ye yüklettirilmesi gerekmektedir. 
Şirket banka hesap cüzdanı
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 
Var ise eski pasaportlar.
 
                                         
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

AVUSTRALYA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.

Seyahat sağlık sigortası.
70 yaş üstü tüm yolculardan Elçilik gerekli gördüğü takdirde Sağlık Raporu isteyebilmektedir.Bu Rapor müracat yapıldıktan sonra Elçiliğin belirlediği belli Hastahane’lerden alınabilmektedir.
İstenilen tüm evrakların orjinal yada noter tasdikli olması gerekmektedir.
Yeşil pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

AVUSTRALYA
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Otel ve Bilet rezervasyonu yada Tur programı ve tur detayları..
Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş vize başvuru formu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bekiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası.
70 yaş üstü tüm yolculardan Elçilik gerekli gördüğü takdirde Sağlık Raporu isteyebilmektedir.Bu Rapor müracat yapıldıktan sonra Elçiliğin belirlediği belli Hastahane’lerden alınabilmektedir
İstenilen tüm evrakların orjinal yada noter tasdikli olması gerekmektedir.
Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
AVUSTURYA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır.
Yolcularımızın şahsen müracat etmeleri gerekmektedir.
Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce yada Almanca yazılmalıdır.)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet biometrik fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Sgk hizmet dökümü

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı ve kredi kartı ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 5 iş günüdür.
Pasaport boş ise Emniyet müdürlüğünden alınan protokol yazısı.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
AVUSTURYA
TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

Yolcularımızın şahsen müracat etmeleri gerekmektedir.
Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır.
Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Konfirmeli Otel ve Bilet rezervasyonu yada yerel belediyeden alınmış olan davetiye.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce yada Almanya yazılmalıdır.)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet biometrik fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Sgk hizmet dökümü

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstreleri,tapu ve ruhsat  fotokopileri.
Nüfus dairesinden alınan Toplu Nüfus kayıt örneği.
Seyahat sağlık sigortası.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 5 iş günüdür.
Pasaport boş ise Emniyet müdürlüğünden alınan protokol yazısı.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT;
Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek isteriz.
 
Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir.
 
Schengen  vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.                                                      
 
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat edebilirler. 
 
Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri gerekecektir.                                                            
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
Belçika Ticari Vize

1. Pasaport ve 1 adet pasaport fotokopisi (resimli, damgalı sayfaların ve vizelerin fotokopisi). Pasaportunuzun tek girişli vizeler için en az 6 ay, çok girişli vizeler için en az 15 ay daha geçerliliği olmalıdır (vize başvuru tarihinden itibaren hesaplanacaktır), pasaport tarafınızca imzalanmış olmalıdır. Türk vatandaşı değilseniz ikametgah izniniz. İkametgah izniniz Türkiye’ye dönüşünüzden sonra 3 ay daha geçerli olmalıdır. 
2. 1 adet vize başvuru formu eksiksiz olarak Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak doldurulacak. Vize talep formundaki bütün sorular açık ve okunaklı bir şekilde cevaplanmalıdır, tarih ve imza unutulmamalıdır. 
3. 2 adet fotoğraf. (beyaz fon üzerine, 3×4 cm ebatlarında). Fotoğraflardan birisini forma yapıştırınız. Diğerinin arkasına ad ve soyadınızı yazarak veriniz. 
4. Belçika’dan karşı firmadan antetli kağıda hazırlanmış davet mektubu aslı, isimler, tarihler, gidiş amacınız belirtilmelidir. 
5. Türkiye’deki şirketten antetli kağıda Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısı. (süre, gerekçe ve başvuru sahibinin kurum içi görevi bildirilecek) 
6. Ticaret odası kaydınız veya esnaf kaydınız 
7. Vergi levhanız. 
8. Türkiye’deki şirketin genel mali durum kanıtları, örneğin : banka hsp.cüz, vs. 
9. Başvuru sahibinin sigortalı işe giriş bildirgesi 
10. Başvuru sahibinin 3 aylık maaş bordrosu. 
11. Belçika şirketi ile yapılan daha önceki ticari bağlantıların kanıtı 
12. Belçika’dan otel rezervasyonu. 
13. Seyahat sigortası 
14. Gidiş – dönüş uçak bileti rezervasyonu

Bu liste kesin değildir. Şahsi görüşme sonrası veya dosyanızın incelenmesi sonrasında ek evraklar talep edilebilir.

 Vize işlemleri 7-10 iş günü arasında sürebilmektedir,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.

Belçika Turistik vize

1. Pasaport ve 1 adet pasaport fotokopisi (resimli, damgalı sayfaların ve vizelerin fotokopisi). 
Pasaportunuzun tek girişli vizeler için en az 6 ay, çok girişli vizeler için en az 15 ay daha geçerliliği olmalıdır (vize başvuru tarihinden itibaren hesaplanacaktır), pasaport tarafınızca imzalanmış olmalıdır. Türk vatandaşı değilseniz ikametgah izniniz.

İkametgah izniniz Türkiye’ye dönüşünüzden sonra 3 ay daha geçerli olmalıdır. 
2. 1 adet vize başvuru formu eksiksiz olarak Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak doldurulacak. Vize talep formundaki bütün sorular açık ve okunaklı bir şekilde cevaplanmalıdır, tarih ve imza unutulmamalıdır. 
3. 2 adet fotoğraf. (beyaz fon üzerine, 3×4 cm ebatlarında). Fotoğraflardan birisini forma yapıştırınız. Diğerinin arkasına ad ve soyadınızı yazarak veriniz. 
4. Seyahat planı hakkında bilgi (ziyaret tarihleri, ziyaret edilecek şehirler ve bu şehirlerde ziyaret edilecek yerler gibi) 
5. Ne iş yaptığınızı gösteren belge(imza sirküleri,vergi levhası,faaliyet belgesi,ticari sicil gazetesi) veya öğrenci belgeniz, yeni tarihli izin belgeniz + Sigortalı işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu. 
6. Mali durum kanıtı banka hesap cüzdanları,kredi kart ekstreleri v.b. 
7. Başvuru sahibine refakat eden reşit olmayan çocuk var ise (18 yaşından küçük) : Anne, baba veya vasinin “çocuğum yurt dışında çıkabilir” diye noterden izni, iznin Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye tercümesi, notere ve Dışişlerine veya Adliye’ye onaylatılması (apostille). 
8. Seyahat sigortası 
9. Gidiş – dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu.

Bu liste kesin değildir. Şahsi görüşme sonrası veya dosyanızın incelenmesi sonrasında ek evraklar talep edilebilir (18 yaşından küçük çocuklar için yapılan başvurular gibi).

Vize işlemleri 7-10 iş günü arasında sürebilmektedir,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen 
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış  olması gerekmektedir.                                                      
 
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.                                      
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
Belçika Ticari Vize

1. Pasaport ve 1 adet pasaport fotokopisi (resimli, damgalı sayfaların ve vizelerin fotokopisi). Pasaportunuzun tek girişli vizeler için en az 6 ay, çok girişli vizeler için en az 15 ay daha geçerliliği olmalıdır (vize başvuru tarihinden itibaren hesaplanacaktır), pasaport tarafınızca imzalanmış olmalıdır. Türk vatandaşı değilseniz ikametgah izniniz. İkametgah izniniz Türkiye’ye dönüşünüzden sonra 3 ay daha geçerli olmalıdır. 
2. 1 adet vize başvuru formu eksiksiz olarak Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak doldurulacak. Vize talep formundaki bütün sorular açık ve okunaklı bir şekilde cevaplanmalıdır, tarih ve imza unutulmamalıdır. 
3. 2 adet fotoğraf. (beyaz fon üzerine, 3×4 cm ebatlarında). Fotoğraflardan birisini forma yapıştırınız. Diğerinin arkasına ad ve soyadınızı yazarak veriniz. 
4. Belçika’dan karşı firmadan antetli kağıda hazırlanmış davet mektubu aslı, isimler, tarihler, gidiş amacınız belirtilmelidir. 
5. Türkiye’deki şirketten antetli kağıda Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısı. (süre, gerekçe ve başvuru sahibinin kurum içi görevi bildirilecek) 
6. Ticaret odası kaydınız veya esnaf kaydınız 
7. Vergi levhanız. 
8. Türkiye’deki şirketin genel mali durum kanıtları, örneğin : banka hsp.cüz, vs. 
9. Başvuru sahibinin sigortalı işe giriş bildirgesi 
10. Başvuru sahibinin 3 aylık maaş bordrosu. 
11. Belçika şirketi ile yapılan daha önceki ticari bağlantıların kanıtı 
12. Belçika’dan otel rezervasyonu. 
13. Seyahat sigortası 
14. Gidiş – dönüş uçak bileti rezervasyonu

Bu liste kesin değildir. Şahsi görüşme sonrası veya dosyanızın incelenmesi sonrasında ek evraklar talep edilebilir.

 Vize işlemleri 7-10 iş günü arasında sürebilmektedir,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.

Belçika Turistik vize

1. Pasaport ve 1 adet pasaport fotokopisi (resimli, damgalı sayfaların ve vizelerin fotokopisi). 
Pasaportunuzun tek girişli vizeler için en az 6 ay, çok girişli vizeler için en az 15 ay daha geçerliliği olmalıdır (vize başvuru tarihinden itibaren hesaplanacaktır), pasaport tarafınızca imzalanmış olmalıdır. Türk vatandaşı değilseniz ikametgah izniniz.

İkametgah izniniz Türkiye’ye dönüşünüzden sonra 3 ay daha geçerli olmalıdır. 
2. 1 adet vize başvuru formu eksiksiz olarak Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak doldurulacak. Vize talep formundaki bütün sorular açık ve okunaklı bir şekilde cevaplanmalıdır, tarih ve imza unutulmamalıdır. 
3. 2 adet fotoğraf. (beyaz fon üzerine, 3×4 cm ebatlarında). Fotoğraflardan birisini forma yapıştırınız. Diğerinin arkasına ad ve soyadınızı yazarak veriniz. 
4. Seyahat planı hakkında bilgi (ziyaret tarihleri, ziyaret edilecek şehirler ve bu şehirlerde ziyaret edilecek yerler gibi) 
5. Ne iş yaptığınızı gösteren belge(imza sirküleri,vergi levhası,faaliyet belgesi,ticari sicil gazetesi) veya öğrenci belgeniz, yeni tarihli izin belgeniz + Sigortalı işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu. 
6. Mali durum kanıtı banka hesap cüzdanları,kredi kart ekstreleri v.b. 
7. Başvuru sahibine refakat eden reşit olmayan çocuk var ise (18 yaşından küçük) : Anne, baba veya vasinin “çocuğum yurt dışında çıkabilir” diye noterden izni, iznin Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye tercümesi, notere ve Dışişlerine veya Adliye’ye onaylatılması (apostille). 
8. Seyahat sigortası 
9. Gidiş – dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu.

Bu liste kesin değildir. Şahsi görüşme sonrası veya dosyanızın incelenmesi sonrasında ek evraklar talep edilebilir (18 yaşından küçük çocuklar için yapılan başvurular gibi).

Vize işlemleri 7-10 iş günü arasında sürebilmektedir,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen 
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış  olması gerekmektedir.                                                      
 
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.                                      
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
ÇEK CUMHURİYETİ
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.(Konsolosluk tarafından orjinali de istenebilir.)
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalıdır)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi,son 4 aylık maaş bordrosu ve sgk hizmet dökümü.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı ve kredi kartı ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfası fotokopisi)
Seyahat sağlık sigortası.(Sigorta poliçesi Seyahat tarihinden 1 gün önce ve 1 gün sonra olmalıdır.)

Not: Formlardaki tarihleri aralarına taksim veya tire koymadan açık olarak yazınız.(örnek: 16/06/69 yerine 16061969)
Not: Lütfen formlarınızı büyük harflerle doldurunuz
Not:  Anne veya babalarinin pasaportuna kayıtlı olan ve onlarla beraber seyahat edecek çocuklar için ayrıca  fotograflı vize formu doldurulmalıdır.Bu başvuruya kayıtıi olduğu pasaportun fotokopisi ve çocuk adina yapılmış seyahat sağlık sigortasi eklenmelidir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek
isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri
etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat
edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 10  iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

 

 

ÇEK CUMHURİYETİ
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Konfirmeli otel ve bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalıdır)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi son 4 aylık maaş bordrosu ve sgk hizmet dökümü.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstresi,tapu ve ruhsat fotokopisi.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfası fotokopisi)
Seyahat sağlık sigortası.(Sigorta poliçesi Seyahat tarihinden 1 gün önce ve 1 gün sonra olmalıdır.)

Not: Formlardaki tarihleri aralarına taksim veya tire koymadan açık olarak yazınız.(örnek: 16/06/69 yerine 16061969)
Not: Lütfen formlarınızı büyük harflerle doldurunuz
Not:  Anne veya babalarinin pasaportuna kayıtlı olan ve onlarla beraber seyahat edecek çocuklar için ayrıca  fotograflı vize formu dodurulmalıdır.Bu başvuruya kayıtıi olduğu pasaportun fotokopisi ve çocuk adina yapılmış seyahat sağlık sigortasi eklenmelidir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek
isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri
etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat
edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.

Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 10  iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

> ÇİN FOTOĞRAF ÖRNEĞİ

> TİCARİ VİZE PDF İNDİR
ÇİN HALK CUMHURİYETİ

                 TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren eski tip pasaportlarla yapılan başvuruları kabul etmeyecektir..

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu. .(Lütfen form ile ilgili aşağıda belirtilen detayları okuyunuz)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Okunur şekilde yada renkli)

 Davet eden birimin davetiye mektubu.(Orjinal,Çince kaşeli ve imzalı)

Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(Örneğini lütfen isteyiniz)

Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay orijinal)

Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş)

İstenilen ölçülerde 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf.(Ölçülerin olduğu örnek formatı lütfen isteyiniz)

 Pasaport fotokopileri.

 Yabancı uyruklu vatandaşlar için oturma müsadesi orjinali.

 

ÖNEMLİ;

Çin Konsolosluğu Vize başvuru formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir,eksik bilgi olan başvuru formları konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir.

 Bu sebeple;

 Seyahat eden yolcularımızın acil durumlarda Türkiyede irtibata geçilebilecek olan bir yakınının adı,soyadı ve cep telefonu bilgileri.

 Seyahat eden yolcularımızın eş ve çocuk bilgileri.

 Çalışan yada şirket sahibi olan yolcularımızın firma bilgileri(firma adı,adresi ve telefon bilgileri)

 Çalışmayan yolcularımızın en son mezun oldukları okul bilgileri.

Emekli olan yolcularımızın emekli olmadan önceki en son çalıştıkları işyeri bilgileri.

 Aile ile yapılan seyahatlerde toplu nüfus kayıt örneği istenmektedir.

 ÇİN KONSOLOSLUĞU  80 YAŞ VE ÜZERİ YOLCULARDAN SEYAHAT ETMESİNDE SAKINCA OLMADIĞINA DAİR SAĞLIK RAPORU İSTEMEKTEDİR.

 Vize işlemleri normal olarak 1 haftada express olarak 3 iş gününde sonuçlanmaktadır.Cuma günleri yapılan express başvurular diğer hafta Çarşamba günü sonuçlanmaktadır.

Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.

Konsolosluk Pazartesi,Çarşamba ve Cuma günleri çalışmaktadır.

Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

 

> TRİSTİK VİZE PDF İNDİR

 ÇİN HALK CUMHURİYETİ

TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 17 Ekim 2011

tarihinden itibaren eski tip pasaportlarla yapılan başvuruları

kabul etmeyecektir..

Eksiksiz olarak doldurulmuş olan vize başvuru formu.(Lütfen form ile ilgili aşağıda belirtilen detayları okuyunuz)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

Banka Hesap Cüzdanı(En az 5000 usd bakiyeli ve orjinal)

Gidiş dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu.

Yerel savcılıktan alınan sabıka kaydı.

(Orijinal olmalı ve muhakkak sabıka kaydı yoktur ve arşiv kaydı yoktur ibareleri bulunmalıdır)

İstenilen ölçülerde 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf.(Ölçülerin olduğu örnek formatı lütfen isteyiniz)

Pasaport fotokopileri.

ÖNEMLİ;

 

Çin Konsolosluğu Vize başvuru formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir,eksik bilgi olan başvuru formları konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir.

 

Bu sebeple;

Seyahat eden yolcularımızın acil durumlarda Türkiyede irtibata geçilebilecek olan bir yakınının adı,soyadı ve cep telefonu bilgileri.

Seyahat eden yolcularımızın eş ve çocuk bilgileri.

Çalışan yada şirket sahibi olan yolcularımızın firma bilgileri(firma adı,adresi ve telefon bilgileri)

Çalışmayan yolcularımızın en son mezun oldukları okul bilgileri.

Emekli olan yolcularımızın emekli olmadan önceki en son çalıştıkları işyeri bilgileri.

Aile ile yapılan seyahatlerde toplu nüfus kayıt örneği istenmektedir.

ÇİN KONSOLOSLUĞU  80 YAŞ VE ÜZERİ YOLCULARDAN SEYAHAT ETMESİNDE SAKINCA OLMADIĞINA DAİR SAĞLIK RAPORU İSTEMEKTEDİR.

Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.

Konsolosluk Pazartesi,Çarşamba ve Cuma günleri çalışmaktadır.

Vize işlemleri normal olarak 1 haftada express olarak 3 iş gününde sonuçlanmaktadır.Cuma günleri yapılan express başvurular diğer hafta Çarşamba günü sonuçlanmaktadır.

Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

> EK FORM-1

> EK FORM-2

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
DANİMARKA
TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

Danimarka Konsolosluğuna yapılacak tüm müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Kişi çalışan-yada şirket sahibi ise;

Yolcu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ve ek formlar.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 3 ay orjinal )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet biometrik fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Toplu nüfus kayıt örneği.(Aslı ve fotokopisi)

Evli olan yolcuların evlilik cüzdanlarının asılları ve fotokopileri.
Yolcunun üzerine kayıtlı banka hesap cüzdanı fotokopisi,kredi kart ekstresi,tapu ve ruhsat fotokopisi.
Seyahat sağlık sigortası.(Seyahat bitiminden 15 gün sonrasına kadar geçerli olmalıdır.)
Emekli olan yolcularımız için;
Emeklilik cüzdan fotokopileri.
Nüfus Kayıt Örneği.(Aslı ve fotokopisi)
Evli olan yolcuların evlilik cüzdanlarının asılları ve fotokopileri.
Yolcunun üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı fotokopisi,kredi kart ekstresi,tapu ve ruhsat fotokopileri.
Öğrenciler okudukları okuldan öğrenci belgesi almak zorundadırlar..
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfası fotokopisi.)
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 5 iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
ÖNEMLİ NOT;
Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek
isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri
etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat
edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.

DANİMARKA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Danimarka Konsolosluğuna yapılacak tüm müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Otel ve uçak rezervasyonu

Yolcu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ve ek formlar.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay orjinal )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet biometrik fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylıkmaaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdan ve kredi kartı ekstreleri.
Toplu nüfus kayıt örneği.(Aslı ve fotokopisi)

Evli olan yolcuların evlilik cüzdan fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası.(Geçerlilik süresi Seyahat tarihinin bitiminden 15 gün sonrasına kadar olmalıdır)
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri(Var ise uzatma sayfası fotokopisi.)
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 5 iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT;
Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek
isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri
etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat
edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
DUBAİ VİZE BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN EVRAKLAR
 
ŞİRKET VE MESLEK SAHİPLERİ İÇİN
Vize başvuru formu
Emirates rezervasyon numarası veya fotokopisi,
Renkli Pasaport fotokopisi ( resimli ve meslek bilgisinin olduğu sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa ve en son sayfa )
Şirket yazısı ( Gidiş tarihini ve sebebini belirten )
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ( son 6 ay )
İsme kayıtlı cep ya da ev  telefonu faturası
2 adet resim
*** serbest meslek sahipleri için ( doktor, avukat vs… ) mesleğini gösteren belge zorunludur ***
 
ÇALIŞANLAR İÇİN
Vize başvuru formu
Emirates rezervasyon numarası veya fotokopisi,
Renkli Pasaport fotokopisi ( resimli ve meslek bilgisinin olduğu sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa ve en son sayfa )
Şirket yazısı ( Gidiş tarihini ve sebebini belirten )
SSK işe giriş bildirgesi
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ( son 6 ay )
İsme kayıtlı cep ya da ev  telefonu faturası
2 adet resim
 
EMEKLİLER İÇİN
Vize başvuru formu
Emirates rezervasyon numarası veya fotokopisi,
Renkli Pasaport fotokopisi ( resimli ve meslek bilgisinin olduğu sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa ve en son sayfa )
Emeklilik Kartının fotokopisi
İsme kayıtlı cep ya da ev  telefonu faturası
Davetiye veya Konfirme Otel Rezervasyonu
2 adet resim
 
HERHANGİ BİR YERDE ÇALIŞMAYANLAR İÇİN
Vize başvuru formu
Emirates rezervasyon numarası veya fotokopisi,
Renkli Pasaport fotokopisi ( resimli ve meslek bilgisinin olduğu sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa ve en son sayfa )
İkametgah senedi,
İsme kayıtlı cep ya da ev  telefonu faturası
Davetiye veya Konfirme Otel Rezervasyonu
Banka Hesap Cüzdanı
2 adet resim
 
ÖĞRENCİLER İÇİN      
Vize başvuru formu
Emirates rezervasyon numarası veya fotokopisi
Renkli Pasaport fotokopisi ( resimli ve meslek bilgisinin olduğu sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa ve en son sayfa )
Ögrenci Belgesi
İsme kayıtlı cep ya da ev  telefonu faturası
2 adet resim
 
Vize işlemleri 5 iş gününde sonuçlanmaktadır.
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
FİNLANDİYA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Daha önce schengen vizesi olmayan yolcuların şahsen müracat etmeleri gerekmektedir.
Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri
Seyahat sağlık sigortası
Finlandiya konsolosluğuna yapılan tüm başvurular ve sonuçlandırmalar Ankara Finlandiya Büyükelçiliği tarafından yapılmaktadır.
Vize işlemleri 15 iş günüde sonuçlanmaktadır.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir.)
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
FİNLANDİYA
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Daha önce schengen vizesi olmayan tüm yolcularımızın konsolosluğa şahsen müracatta bulunmaları gerekmektedir.
Eksiksiz doldurulmuş ve müracatçı tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Arka fonu beyaz son üç ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
Nüfus kayıt örneği.
Otel ve bilet rezervasyonu.
Gelir durumunuzu ve geçim durumunuzu gösteren belgeler,banka hesap cüzdanları ve kredi kartları fotokopileri.
Başvuru sahibi çalışan ise iş yerinden izin belgesi(içeriğinde başvuru sahibinin görevi,çalıştığı süre ve Finlandiya ziyareti sonunda tekrar işe başlayacağı hakkında bilgi olması şarttır.)
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu
Şirketin Faaliyet belgesi son 6 ayda alınmış olması gerekmektedir.)
Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi.
Vize işlem süresi 15 iş günüdür.(Bu süre uzayabilmektedir.)
Konsolosluk bu evrakların dışında ek evrak isteyebilir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir.

Schengen  vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış  olmasıgerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri gerekecektir.

> FRANSA BAŞVURU TERCÜME

-> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR

                                           FRANSA
             TİCARİ VİZE EVRAKLARI

 

KONSOLOSLUK PARMAK İZİ UYGULAMASI İLE ÇALIŞMAKTADIR VE BU SEBEPLE TÜM YOLCULARIMIZIN BAŞVURU GÜNÜ ŞAHSEN GELMELERİ GEREKMEKTEDİR..
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten ve masrafların karşılanacağını garanti eden bir dilekçe yazısı.(İngilizce yada Fransızca)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalı)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son 3 ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
 
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı(İnternet dökümü resmi bir evrak olarak kabul edilmemektedir,İnternet dökümü alacak yolcularımızın ekstreyi ilgili şubeden onaylattırıp ekine şubedeki imza yetkilisi kişinin imza beyannamelerini koymaları gerekmektedir. 
Kredi kartı ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
 
Seyahat sağlık sigortası.
 
İlk kez Schengen vizesi alan yolcularımızdan en son mezun oldukları okuldan diploma fotokopisi.
 
 
Gerekli görülürse sizden ek evrak istenebilir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek
isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri
etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat
edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
                                FRANSA
             TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

 

KONSOLOSLUK PARMAK İZİ UYGULAMASI İLE ÇALIŞMAKTADIR VE BU SEBEPLE TÜM YOLCULARIMIZIN BAŞVURU GÜNÜ ŞAHSEN GELMELERİ GEREKMEKTEDİR..
 
Konfirmeli Otel ve Bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten dilekçe yazısı ve masrafların karşılanacağını garanti eden bir dilekçe yazısı. (İngilizce yada Fransızca)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalı)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son 3 ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
 
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı(İnternet dökümü resmi bir evrak olarak kabul edilmemektedir,İnternet dökümü alacak yolcularımızın ekstreyi ilgili şubeden onaylattırıp ekine şubedeki imza yetkilisi kişinin imza beyannamelerini koymaları gerekmektedir. 
Kredi kartı ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
 
İlk kez Schengen vizesi alan yolcularımızdan en son mezun oldukları okuldan diploma fotokopisi.
 
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 
Seyahat sağlık sigortası.
 
Vize işlem süresi 3-4 iş günüdür.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
 
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
 
Gerekli görülürse sizden ek evrak istenebilir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.

 

 

-> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR

HİNDİSTAN

TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır ve tüm başvurularda yolcularımızı şahsen istemektedir,bu sebeple yolcularımızın konsolosluğa bizimle şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış online vize başvuru formu.

http://indianvisaonline.gov.in/visa/

En az 6 ay geçerliliği olan pasaportunuz ve fotokopileri..

İkametgah belgesi yada kişinin üzerine kayıtlı fatura..

Bakiyeli ve güncel Banka hesap Cüzdanı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Seyahat detayları(otel,uçak rez.)

Arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf,ayrıca cd ye yüklettirilmesi gerekmektedir.

Var ise eski pasaportlarınız..

Vize işlem süresi 7 iş günü sürebilmektedir.

Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.

Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

HİNDİSTAN
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır ve tüm başvurularda yolcularımızı şahsen istemektedir,bu sebeple yolcularımızın konsolosluğa bizimle şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış online vize başvuru formu.

http://indianvisaonline.gov.in/visa/

En az 6 ay geçerliliği olan Pasaportunuz ve fotokopileri.

Davet eden firmadan davetiye mektubu.

Davetiye gönderen firmanın faaliyet ve kuruluş belgesi.

İkametgah yada kişi üzerine kayıtlı fatura.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf,ayrıca cd ye yüklettirilmesi gerekmektedir.

Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

Bilet rezervasyonu.
Var ise eski pasaportlarınız..

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
HOLLANDA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Daha önce schengen vizesi olmayan yolcularımız dosyaları incelendikten sonra konsoloslukta görüşmeye çağırılmaktadırlar.

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Otel ve Bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Sgk Hizmet dökümü.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı ve kredi kart ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopiler.(Var ise uzatma sayfa fotokopisi)
Vize işlem süresi pasaport konsolosluğa girdikten 5 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.(Bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.)

Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
HOLLANDA
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Daha önce schengen vizesi olmayan yolcularımız dosyaları incelendikten sonra konsoloslukta görüşmeye çağırılmaktadırlar.

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Konfirmeli otel ve bilet rezervasyonu.
Şirketin(kurumun) orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Sgk Hizmet dökümü.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı ve kredi kart ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri
Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopiler.(Var ise uzatma sayfa fotokopisi)
Vize işlem süresi pasaport konsolosluğa girdikten 5 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.(Bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.)
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış  olması gerekmektedir.
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.
İNGİLTERE
TİCARİ AMAÇLI VİZE

Konsolosluk randevu sistemi ile şahsen görüşme yaparak vize işlemlerini gerçekleştirmektedir.

1-  www.visainfoservices.com/ Adresinden Online Doldurulmuş Form –
2- En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
3- Eğer var ise eski pasaportlarınız.
4- İki adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.(Son üç ayda çekilmiş olmalıdır)
5- İngiltere’den adınıza düzenlenmiş davetiye mektubu.
6- Çalışanlar için işvereninizden izinli olduğunuza dair yazı.(orijinal ingilizce)
7- Şirketin imza sirküleri.
8- Vergi levhası.
9- Ticari sicil gazetesi fotokopisi (A 4 kağıdına İngilizce açıklaması yazılmalıdır)
10- Faaliyet Belgesi(İngilizce)
11- Çalışanlar için SSK işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
12- Pasaportunuzun  1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
13- Maddi durumunuzu açıklayıcı belgeler.(Tapu,ruhsat,banka hesap cüzdanları ve kredi kart ekstreleri v.b)
18 yaş altındaki  anne/baba ile seyahat etmeyen çocuklar muvaffakatname getirmek zorundadırlar.

Belirtilen evrakların dışında konsolosluğun ek evrak isteme hakkı olduğunu unutmayınız.

Konsolosluğun aracı kurumunda ücreti karşılığında VIP hizmet verilmektedir..
Vize işlem süresi pasaportunuz işleme girdikten sonra 4-5 iş günüdür.(Bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.)

Pasaportunda daha önce İngiltere,Amerika ve Kanada vizesi olmayan yolcuların işlemleri 3 hafta kadar sürebilmektedir.
Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
İNGİLTERE
TURİSTİK AMAÇLI VİZE

Konsolosluk randevu sistemi ile şahsen görüşme yaparak vize işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Tüm yolcularımızın müracat  esnasında bizimle şahsen gelmesi gerekmektedir.

1- www.visainfoservices.com/ Adresinden Online Doldurulmuş Form
2- En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
3- Eğer var ise eski pasaportlarınız.
4- İki adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.(Son üç ayda çekilmiş olmalıdır)
5- Otel ve uçak rezervasyonu.
6- Çalışanlar için işvereninizden izinli olduğunuza dair yazı.(orijinal ingilizce)
7- Şirketin imza sirküleri.
8- Vergi levhası.
9- Ticari sicil gazetesi.(A 4 kağıdına İngilizce açıklamaları yazılmalıdır.)
10- Faaliyet Belgesi.(İngilizce)
11- Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
12- Pasaportun  1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
13- Maddi durumunuzu açıklayıcı belgeler.(Tapu,ruhsat,banka hesap cüzdanları ve kredi kart ekstreleriv.b)

Öğrenciler okudukları okuldan öğrenci belgesini getirmek zorundadırlar.(İngilizce)
18 yaş altındaki  anne/baba ile seyahat etmeyen çocuklar muvaffakatname getirmek zorundadırlar.
Belirtilen evrakların dışında konsolosluğun ek evrak isteme hakkı olduğunu unutmayınız.
Konsolosluğun aracı kurumunda ücreti karşılığında VIP hizmet verilmektedir..

Vize işlem süresi pasaportunuz işleme girdikten sonra 4-5 iş günüdür.(Bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.)

Pasaportunda daha önce İngiltere,Amerika ve Kanada vizesi olmayan yolcuların işlemleri 3 hafta kadar sürebilmektedir.

Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

Ticari Vize Alabilmek İçin Gerekli Şartlar ve Evraklar :
 
İstenen Belgeler: Aşağıda belirtilen tüm belgeleri ibraz etmeniz gereklidir.
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Formu aşağıdaki linkten online doldurmanız gerekmektedir.
·         3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )
 • Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)
 • Bu seyahati şirketiniz adına yaptığınızı, ziyaretin amacını, ziyaret tarihlerini, seyahat-ziyaret, konaklama cep harçlığı vb. masrafların tamamının kim tarafından karşılanacağını gösterir, işvereninizden alacağınız bir yazı. (İş yerizin kanuni evrakları; Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
 • Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • İşe giriş bildirgesi ( son 3 aylık sigorta dökümü )
 • Ziyaret sonrasında aynı işe geri döneceğiniz de işvereniniz tarafından teyit edilmelidir.
 • İrlandalı firma tarafından düzenlenecek; ziyaret tarihlerini, ziyaretin gerekçesini, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağını, konaklama ile ilgili ayrıntıları ve irtibat kurulacak kişi ile ilgili tüm ayrıntıları gösterir bir yazı. (İrlanda adresli dışındaki davet mektupları kesinlikle kabul edilmeyecektir)
NOT: Vereceğiniz tüm yazılar resmi antetli kağıda hazırlanmalı ve doğrulama amacıyla irtibat kurulacak kişiyle ilgili tüm ayrıntılar belirtilmelidir. Bu ayrıntılar açık posta adresi, irtibata geçilecek kişinin tam adı, şirketteki konumu, telefon numarası (sabit telefon) ve varsa e-posta adresini (Yahoo veya Hotmail gibi e-posta adresleri kabul edilmemektedir) kapsamalıdır. Varsa Web sitesi adresi de belirtilmelidir.
 • İki firma arasındaki daha önceki bağlantılarla ilgili belge ve kanıtlar ile bu seyahatle ilgili olarak taraflar arasında yapılan yazışmaların birer örneğinin ibraz edilmesi de vize başvurusu değerlendirmesinde yararlı olacaktır.
 • Bu seyahatle ilgili masrafları kendiniz karşılayacaksanız son 6 aya ait kişisel mali kaynaklarınızı gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü vermeniz gerekecektir.
 • Bu gezi masraflarını neden kendi cebinizden karşılayacağınızı da izah etmeniz zorunludur.
 • Üzerinde bulunan mülk var ise tapu fotokopisi & araba ruhsat fotokopisi
 • Çok girişli talep için gerekli şartlar
  • Kişinin daha önce İrlanda’da bulunmuş olması
  • İş yeri yazısında ve Davet mektebunda neden çok girişli vize talep edildiğinin belirtilmesi
BAŞVURUNUZLA BİRLİKTE YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMINI İBRAZ ETMENİZ ZORUNLUDUR.
 
BÜTÜN BELGELER İNGİLİZCE OLMALI VEYA NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİYLE BİRLİKTE SUNULMALIDIR.
 
NOT: BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMININ İBRAZ EDİLMESİ, KESİNLİKLE VİZE VERİLECEĞİNİN BİR GARANTİSİ DEĞİLDİR.
Ticari vize başvurularının kararları en az 1 hafta sürebilmektedir. Seyahat planlarında bu dikkate alınmalıdır
TÜM EVRAKLAR ISTANBUL İÇİN 3 SET – ANKARA İÇİN 2 SET HALİNDE HAZIRLANIP BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
Turistik Vize Alabilmek İçin Gerekli Şartlar ve Evraklar :
NOT: Ziyaret/Tatil vizeleri ANCAK kısa süreli kalışlar için verilmektedir. Ülkede kalacağınız süre, Giriş Limanında Göçmenlik İşleri Görevlisi tarafından tayin edilmekle birlikte her halükarda azami 90 günü geçmeyecektir.
 
Kalış sürenizi 90 günden fazla uzatmanız imkansızdır.
 
Göçmenlik İşleri Görevlisi tarafından pasaportunuza işlenen tarihte veya daha önce ülkeyi terk etmek zorundasınız. (Vize pulunda belirtilen tarihler, ülkeye giriş yapabileceğiniz tarihleri ifade etmektedir).
 
İstenen Belgeler: Aşağıda belirtilen tüm belgeleri ibraz etmeniz gereklidir.
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış online başvuru formu.Formu aşağıdaki linkten online doldurmanız gerekmektedir.
 • 3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )
 • Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport.
 • Ziyaretinizin gerekçesini – aile, arkadaş ziyareti vb.- gösteren tüm bilgi ve belgeler. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)
 • Evlilik Cüzdanı
 • Uçak rezervasyonu.
 • Otelde konaklamayı düşünüyorsanız, otelden rezervasyon teyidi.
 • İrlanda’da sizi davet eden kişiden, ülkede kaldığınız süre boyunca size konaklama imkanı sağlanacağını da belirten bir davetiye.
 • Vize koşullarına riayet edeceğinize, ülkeye bir mali külfet oluşturmayacağınıza ve izin verilen kalış süresinin sonunda ülkeyi terk edeceğinize dair hem sizden hem de sizi davet eden kişiden yazılı taahhütname.
 • NOT: Vize koşullarına riayet etmemeniz veya izin verilen süreden fazla ülkede kalmanız daha sonra yapacağınız vize başvurularını olumsuz etkileyeceği gibi, sizi davet eden kişinin de yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilecektir.
 • Sizi davet eden kişiyle tanışıklığınız veya ilişkiniz hakkında ayrıntılı bilgi ve bu bilgileri doğrular mahiyette belge ve kanıtlar.
 • Sizi davet eden kişinin İrlanda vatandaşı olmaması durumunda söz konusu kişinin İrlanda’da ikamet izni olduğunun kanıtı – GNIB kartının ve Göçmenlik Servisi mühürlerinin bulunduğu pasaportunun örnekleri.
 • Davet mektubu
* Davet eden kişi eğer İrlanda vatandaşı değil ise davet mektubuna ilaveten oturma ve çalışma izinlerinin fotokopiside istenmektedir. Davet mektubunda davet eden ve edilen kişilerin adları, davetin geçerli olduğu tarih ve davet eden kişinin açık adresi ve kontak numaraları bulunmalıdır ***
* Davet eden kişi irlanda vatandaşı ise pasaportundan bir kaç sayfa fotokopi
 • Hastalık gibi beklenmedik olayları da dikkate almak kaydıyla seyahatiniz ve ülkede kalışınız süresince masraflarınızı nasıl karşılayacağınızın kanıtı – Vize başvurunuzdan önceki son 6 aya ait ve tüm masraflarınızı karşılamaya yetecek mali kaynağınız olduğunu gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü istenmektedir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • Masraflarınızı sizi İrlanda’ya davet eden kişi karşılayacaksa söz konusu kişinin, vize başvurusundan önceki son 6 aya ait ve kalışınız süresince masraflarınızı karşılamaya yeterli mali kaynağı bulunduğunu gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü.
 • Viza başvurunuzdan kısa süre önce bankaya yatırılan toplu paralar dikkate alınmayacaktır.
 • Sürekli ikamet etmekte olduğunuz ülkeye geri dönmek zorunda olduğunuza dair belge ve kanıtlar-
  • Bir işte çalışıyorsanız, söz konusu işte ne kadar süredir çalıştığınızı, yıllık izninizi kullanacağınız tarihler ve aynı işte yeniden iş başı yapmak için geri dönmeniz gereken tarihi belirtir, işvereninizden alacağınız bir yazı.
  • İş yerizin konuni evrakları (Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
  • Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu.
  • İşe giriş bildirgesi (son 3 aya ait sigorta döcümü)
  • Öğrenci iseniz, devam ettiğiniz sınıfı, kaç yıldır aynı okula devam etmekte olduğunuz, aynı okulda kaç yıl/dönem bitirdiğiniz ve İrlanda ziyaretinizin ardından aynı okulda öğreniminize devam edeceğini gösterir, okul idaresinden alacağınız bir yazı.
  • Vukaatlı Nüfus kayıt örneği
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babadan muvafakname.
 • NOT: Vereceğiniz tüm yazılar işveren veya okulun resmi antetli kağıdına hazırlanmalı ve doğrulama amacıyla irtibat kurulacak kişiyle ilgili tüm ayrıntılar belirtilmelidir. Bu ayrıntılar açık posta adresi, irtibata geçilecek kişinin tam adı, şirket veya okuldaki konumu, telefon numarası (sabit telefon) ve varsa e-posta adresini (Yahoo veya Hotmail gibi e-posta adresleri kabul edilmemektedir) kapsamalıdır. Varsa Web sitesi adresi de belirtilmelidir.
  • Kendi evinizde oturuyorsanız veya kiracıysanız, ziyaretiniz sonunda ülkenize geri döneceğinizin kanıtı olarak bununla ilgili kanıtları da sunabilirsiniz.(topu, araba ruhsat fotokopisi vs.)
  • Sürekli ikamet etmekte olduğunuz ülkede ikamet eden aile bireyleriniz hakkında ayrıntılı bilgi.
  • Evliyseniz veya 18 yaşını doldurmamış çocuğunuz varsa ve eşiniz veya çocuklarınız sizinle birlikte seyahat etmeyecekse evlenme cüzdanınızı ve çocuklarınızın doğum belgelerini de ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Grup gezileri için gezi programınız ve rezervasyon makbuzunuzu da vermeniz gerekmektedir.
 • İrlanda’ya giriş yapmadan önce herhangi bir başka ülkeyi ziyaret edecekseniz, İrlanda vizesi için başvuru yapmadan önce söz konusu diğer ülke için vize almanız zorunludur.
BAŞVURUNUZLA BİRLİKTE YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMINI İBRAZ ETMENİZ ZORUNLUDUR.
 
TÜM DİLEKÇELER İNGİLİZCE ALINMAKTADIR. İNGİLİZCE OLMAYAN DİLEKÇELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 
NOT: BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMININ İBRAZ EDİLMESİ, KESİNLİKLE VİZE VERİLECEĞİNİN BİR GARANTİSİ DEĞİLDİR.
Turistik vize başvurularının kararları en az 5-6 hafta sürebilmektedir. Seyahat planlarında bu dikkate alınmalıdır
TÜM EVRAKLAR İSTANBUL İÇİN 2 SET – ANKARA İÇİN 1 SET HALİNDE HAZIRLANIP BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NOT : PASAPORT BOŞ OLAN BAŞVURULAR VE 3 SENE İÇERİSİNDE AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞ YAPMAMIŞ PASAPORTLARIN 3 SET HALİNDE BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR.
İrlanda Vizesi Başvurusu – İstenen Belgeler
NOT: Burada belirtilen şartlar sadece vize başvurusunda yol gösterici mahiyette olup, başvuruların kabulü veya reddedilmesi vize görevlisinin takdir yetkisindedir.
Başvuru sahiplerine daha etkin verme amacıyla çalışmalarımız devam ettiğinden zaman içerisinde bu şartlarda değişiklik yapılması söz konusu olabilir. Sağ üst köşede yer alan güncelleme tarihine bakarak elinizdekinin en güncel şartlar olup olmadığını kontrol ediniz.
Vize verilmesinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığı hususunda Vize Görevlisini ikna etme sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Vize görevlisinin karar vermesine yardımcı olacak bilgi ve belgeleri sunmanız gerekmektedir.
Başvuru formlarını nereden alabileceğiniz, ücret ve harçlar ve başvurunuzu nereye yapmanız gerektiği hususunda www.dfa.ie adresindeki Dışişleri Bakanlığı web sitesinde gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.
Başvurunuzun, yerel İrlanda Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından Dublin’de bulunan Adalet, Eşitlik ve Hukuk Reformu Bakanlığına iletilmesi gerekebilir; birçok ülkeden başvuruların Bakanlığa ulaşması birkaç hafta alabilmektedir.
Vize başvuruları, Dublin’deki Vize Bölümüne ulaşmalarının akabinde olabilecek en hızlı şekilde işleme tabi tutulacaktır. Bununla birlikte vizenizin verilmesinde olabilecek gecikmelerin önlenmesi açısından tüm başvuruların tahmini hareket tarihinden en azSEKİZ HAFTA önce yapılması ve destekleyici TÜM belgelerin başvuruyla birlikte ibraz edilmesi önemle tavsiye olunur.
Tüm vize başvurularında aranan asgari genel şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu bölümü okuduktan sonra, başvurduğunuz vize sınıfı ile ilgili olarak aranan diğer özel şartlara da bakmanız gerekmektedir.
İstenen belgelerin asılları sunulmalıdır. Bunların İngilizce olmaması durumunda noter tasdikli tercümeleri de verilmelidir. Tüm belgeler net ve okunaklı olmalıdır.
İstenen TÜM belgeleri başvuru formunuz ekinde vermeniz zorunludur.
İSTENEN BELGELERİN TAMAMININ SUNULMAMASI VEYA SUNULAN BELGELERİN KÖTÜ VEYA OKUNAKSIZ OLMASI VEYA TERCÜMELERİ İLE BİRLİKTE VERİLMEMESİ DURUMUNDA BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Vize görevlisi karar vermeden önce sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Ancak başvurunuzun eksik veya imzasız olması veya burada belirtilen şartlara uygun olmaması durumunda size herhangi bir cevap verilmeyecektir – başvurunuz reddedilecektir.
TÜM VİZE BAŞVURULARINDA İSTENEN ASGARİ BELGELER.
 • Başvuru formunuzu eksiksiz doldurmalısınız. Hiçbir soru boş bırakılmamalıdır.
 • Formu bizzat kendiniz imzalamalısınız – sizin adınıza başkası imza atamaz. (Ancak, 18 yaşını doldurmamış bir çocuk için başvuruda bulunulması durumunda başvuru formu, çocuk adına ebeveyni tarafından imzalanabilir).
İMZASIZ BAŞVURULAR REDDEDİLECEKTİR.
 • 18 yaşını doldurmamış çocukların tek başına seyahat etmeleri durumunda her iki ebeveyn/vasinin muvafakati gereklidir. Çocuğun annesi veya babası ile seyahat etmesi durumunda ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi alınmalıdır. Çocuğun tüm velayet haklarının sadece anneye veya babaya verilmiş olması durumunda bununla ilgili resmi kanıt ibraz edilmelidir.
İBRAZ EDİLEN TÜM BELGELERİN İNGİLİZCE OLMASI ZORUNLUDUR.
 • Belgelerin başka bir dilde düzenlenmiş olması halinde belgelerin asıllarının noter tasdikli tercümeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgelerin tercümelerinin ibraz edilmemesi durumunda başvurunuz reddedilecektir.
 • Vize başvurusu yaptığınız anda İrlanda’yı terk etmeyi düşündüğünüz tarihimüteakip 6 ay geçerli bir pasaportunuz olmalıdır. Bu şarta uymayan bir pasaportla yapılan başvurular işleme konulamaz.
 • Çalışma, eğitim veya aile birleşimi gibi uzun süreli ikamet için yapılan başvurularda pasaportunuzun en az 12 aylık geçerlilik süresine sahip olması önemle tavsiye olunur. 3 aydan uzun süreyle İrlanda’da kalmanıza izin verildiği takdirde Garda Ulusal Göçmenlik Bürosuna kayıt olmanız zorunludur. Her kayıt için 100 Euro tutarında harç alınmaktadır Bu nedenle pasaportunuzun en azından 12 aylık geçerlilik süresine sahip olması kendi menfaatinizedir.
 • Pasaportunuzu yenilediyseniz herhangi bir başka ülke için daha önce aldığınız vizeleri ve geçmiş seyahat bilgilerinizi gösteren eski pasaportunuzu ibraz etmeniz, vize başvurunuzun değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.
 • Tüm vize başvurusu sahipleri İrlanda’da kalacakları sure boyunca kamu fonları veya kaynaklarından yardım talep etmeden kendi geçimlerini karşılamayabileceklerini kanıtlayabilmelidir.
 • Başvuru sahibinin yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren, vize başvurusunda bulunulmadan önceki son 6 aya ait ayrıntılı banka hesap dökümü ibraz edilmelidir. Sadece vize başvurusu amacıyla bankaya yatırılan toplu paralar, bir kişinin kendi geçimini sağlayabilecek durumda olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmamaktadır.
 • Tüm kategorilerdeki vize başvurularında, halen İrlanda’da veya herhangi bir başka AB ülkesinde bulunan tüm aile bireyleri hakkında bilgi verilmesi gerekecektir.
 • Daha önce yaptığınız İrlanda vize başvuruları hakkında bilgi vermenizZORUNLUDUR. Çeşitli vize kategorileri için istenen belgeler aşağıda listelenmiş olup, yukarıda belirtilen şartlar söz konusu kategorilerin tamamında arandığını unutmayınız.
Başvuruda bulunduğunuz vize kategorisi için istenen belgelerin TAMAMINIbaşvurunuzla birlikte vermeyi unutmayınız.
İSTENEN BELGELERİN TAMAMININ VERİLMEMESİ, VİZE BAŞVURUNUZUN REDDEDİLMESİNE NEDEN OLACAKTIR.
SAHTE VEYA YANILTICI BELGE VERİLMESİ VEYA BELGELER ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI VİZE BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİNE NEDNE OLACAK VE BU DURUMDA HİÇBİR İTİRAZ HAKKINIZ OLMAYACAKTIR.
NOT: BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMININ İBRAZ EDİLMESİ, KESİNLİKLE VİZE VERİLECEĞİNİN BİR GARANTİSİ DEĞİLDİR.
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
İSPANYA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(Kişinin şirketteki görevi,gidiş amacı ve aldığı ücret ve kaza hastalık v.b masrafların karşılanacağı mutlaka belirtilmeli)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Otel ve Bilet rezervasyonu.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Sgk Hizmet Dökümü.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı ve kredi kartı ekstreleri.
Seyahat sağlık sigortası.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Vize işlem süresi 7 iş günü sürebilmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Pasaportunda schengen vizesi bulunmayan yolcuların tüm evrakları orijinal(aslı) ve fotokopileri ile beraber yapmaları gerekmektedir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

İSPANYA
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Konfirmeli otel ve bilet rezervasyonu.
Gidiş amacını ve masrafların karşılanacağını belirten bir dilekçe yazısı.(Dilekçede kişinin şirketteki görevi ve aldığı ücretin belirtilmesi gerekmektedir.)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi,son 4 aylık maaş bordrosu ve sgk hizmet dökümü.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,ve kredi ekstreleri.

Bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı.
Seyahat sağlık sigortası
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Vize işlem süresi 7 iş günü sürebilmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Pasaportunda schengen vizesi bulunmayan yolcuların tüm evrakları orijinal(aslı) ve fotokopileri ile beraber yapmaları gerekmektedir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış  olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri gerekecektir.

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
İSRAİL
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri.
Bilet rezervasyonu.
Vize işlem süresi 5 iş günüdür,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

İSRAİL
TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
Konfirmeli otel ve bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri.
Vize işlem süresi 5 iş günüdür,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

İSVEÇ
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı ve kredi kartı ekstreleri.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Seyahat sağlık sigortası.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.
Vize işlem süresi 7 iş günüdür,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde sizi şahsen görüşmeye çağırabilir.
Konsolosluk Cuma günleri çalışmamaktadır.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

İSVEÇ
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

İsveç’e turist olarak gitmek isteyen yolcularımızın konsolosluğa şahsen müracat etmeleri gerekmektedir.
Konfirmeli otel ve Bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Nüfus Dairesinden alınmış olan Aile bilgi dökümü.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdan ve kredi kartı ekstreleri.
Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Vize işlem süresi 7 iş günü sürmektedir,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Konsolosluk Cuma günleri çalışmamaktadır.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen  vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri

 gerekecektir.  
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
İSVİÇRE
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

İsviçre vizesi Schengen kapsamındadır,pasaportunda daha önce alınmış İsviçre vizesi olmayan yolcularımızın konsolosluğa şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır.

Davet eden firmadan davetiye mektubu
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce olmalıdır)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstresi,tapu ve ruhsat fotokopileri.

Seyahat sağlık sigortası

Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfası fotokopisi)
Vize işlem süresi 3-4 iş günüdür,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

İSVİÇRE
TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

 

Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce olmalıdır)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kartı ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası-Taahütname
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 4 iş günüdür,bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfası fotokopileri.)
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

 Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.

 

İsviçre vizesi Schengen kapsamındadır,pasaportunda daha önce alınmış İsviçre vizesi olmayan yolcularımızın konsolosluğa şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Konsolosluk randevu sistemi ile çalışmaktadır.

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR

İTALYA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Daha önce schengen vizesi olmayan tüm yolcularımızın konsolosluğa şahsen gelmeleri  gerekebilmektedir.
Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Fuar amaçlı gidiliyor ise fuar giriş kartı aslı ve fotokopisi.
İtalya’daki firmanın yetkilisinin kimlik fotokopisi..
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış olmalıdır,daha önce Schengen vizesi olmayan yolcularımızın orijinal sunması gerekmektedir.)

Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalıdır)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.
Üzerinde T.C kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi.
Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi,Sgk hizmet dökümü ve son 4 aylık maaş bordrosu.

Seyahat masraflarını karşılayacak sponsora ait hareketli,bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanları(orjinalleri) ve kredi kartı ekstreleri.

Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopiler.Schengen vize sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfa fotokopisi)

Vize işlem süresi pasaport konsolosluğa girdikten 10-15 iş günü içerisinde sonuçlanabilmektedir..(Bu süre konsololuğa bağlı olarak uzayabilmektedir..)

Konsolosluk 18 yaşından küçük çocukların Anne ve Baba ile beraber yaptıkları seyahatlerde dahi hem Anne’den hemde Baba’dan noter onaylı muvaffakatname istemektedir.

Konsolosluk istenilen evrakların hepsinin asıllarını ve fotokopilerini isteyebilmektedir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek
isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş
tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen
vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri
etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat
edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve
pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri
gerekecektir.

İTALYA
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
İtalyada’ki otelden kalacak kişinin isim-soyad,kalacakları tarihleri belirten ve otel’in kaşesi bulunan konfirme yazısı.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay-orjinal )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet biyometrik fotoğraf.
Üzerinde T.C kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi.
Çalışanlar için Sgk işe giriş bildirgesi,Sgk hizmet dökümü ve son 4 aylık maaş bordrosu(imzalı ve kaşeli)
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı hareketli,bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kartı ekstreleri.

(Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa ve schengen vizesi sayfaları fotokopileri.(Var ise uzatma sayfa fotokopisi)

Konsolosluk 18 yaşından küçük çocukların Anne ve Baba ile beraber yaptıkları seyahatlerde dahi hem Anne’den hemde Baba’dan noter onaylı muvaffakatname istemektedir.

Konsolosluk istenilen evrakların hepsinin asıllarını ve fotokopilerini isteyebilmektedir.
Vize işlem süresi pasaport konsolosluğa girdikten 10-15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.(Bu süre konsololuğa bağlı olarak uzayabilmektedir.)
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT; Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya  başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen  vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış
olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.

> KANADA ÖRNEK AİLE FORMU

> KANADA ÖRNEK EK FORM

          KANADA VİZESİ
 
Kanada vize müracatları Ankarada’ki Büyükelçilik tarafından kabul edilip değerlendirilmektedir.İstanbul’daki fahri konsolosluk hiçbir şekilde ziyaretçi vizesi başvurusu almamaktadır.
 
Büyükelçilik başvuru formu konusunda çok hassas davranmaktadır.
 
Kanada’ya gidecek yolcularımızın aşağıda linkleri bulunan online başvuru formlarını mutlaka şahsen ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
 
Online başvuru formu linki;
 
Online ek form linki; (İş bilgileri)
 
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B_1.PDF
 
Online ek form linki;   (Aile bilgileri)                                                      
 http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
Kanada’yı ziyaret etmek için vize müracatında bulunan kişiler; başvurularındaki bilgilerle vize görevlisini;
-Kendi ülkelerine geri döneceklerine ve Kanada’da kalma amacı taşımadıklarına,
 
-Sağlık durumlarının iyi olduklarına(Bazı durumlarda kendilerinden sağlık muayanelerinden geçmeleri istenebilir.)
 
-Herhangi bir sabıkalarının bulunmadığına ve güvenlik riski oluşturmadıklarına,
 
-Kanada’da bulundukları süreyi karşılayabilecek maddi imkanlara sahip olduklarına,
 
-Kanada’da çalışma ve okuma izinleri olmadığı takdirde bu amaçlarla kalmayacaklarına; ikna etmek zorundadrılar.
 
                          İSTENİLEN EVRAKLAR
 
Geçerli bir pasaport (En az 6 ay geçerlilik süresi olmalı ve boş vize sayfası bulunmalıdır)
 
Elçiliğe hitaben yazılmış gidiş amacını belirten ve masrafların karşılanacağını garanti eden dilekçe yazısı.
 
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
Seyahatinizi ispat eden rezervasyonlarınız.(Otel,Uçak,Tur Programı v.b)
 
Gelir durumunuzu belgeleyen evraklar.(Bakiyeli ve Güncel Banka hesap cüzdanları,kredi kart ekstreleri,tapu –ruhsat fotokopileri.)
 
İşverenler ve çalışanlar için Şirket evrakları.(Vergi levhası,faaliyet belgesi,ticari sicil gazetesi,imza sirküleri.dilekçe)
 
Kanada’da ziyaret edeceğiniz kişilerden davetiye mektubu.
 
Vize işlem süresi (7) iş gününü bulmaktadır.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir.)
 
Elçilik  başvuru tarihini geciktirecek bile olsa başvuran kişiyi mulakata çağırma,ek evrak isteme v.b haklarını gizli tutar.
Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
MACARİSTAN
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Otel ve bilet rezervasyonu.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftır.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 2 iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.


MACARİSTAN
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Otel ve bilet Rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri.
Seyahat sağlık sigortası.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 2 iş günü sürmektedir.(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

VİZE BAŞVURU FORMLARI HAKINDA

01 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM VİZE BAŞVURU FORMLARI INTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

ESKİ BAŞVURU FORMLARI BU TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

BİLGİLERİNİZE DUYURULUR.

 

   
ÖNEMLİ DUYURU

Meksika Milli Göçmen Enstitüsü, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren aşağıdaki hususların geçerli olacağını duyurmuştur:

 1. Pasaportlarında geçerli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vizesine sahip olan yabancı uyruklu şahıslar, Meksika’ya turistik, iş amaçlı ya da transit olarak gitmeleri durumunda Meksika vizesinden muaf olacaklardır. Meksika’ya giriş noktalarındaki görevliler, yabancı uyruklu kişilerin geçerli bir pasaporta ve geçerli ABD vizesine sahip olduklarını tespit ettikten sonra Meksika’ya girmelerine müsaade edeceklerdir.
 2. ABD üzerinden uçakla Meksika’ya turistik, iş amaçlı ya da transit olarak gelen yabancı uyruklu şahıslar, geçerli pasaportlarını ve uçak biniş kartlarını göstermek suretiyle Meksika vizesi’nden muaf olacaklardır. Meksika’ya giriş noktalarındaki görevliler, yabancı uyruklu kişilerin geçerli pasaportlarını ve ABD’den geldiklerini kanıtlayan uçak biniş kartlarını göstermelerini isteyerek Meksika’ya giriş yapmalarına izin vereceklerdir.

 

MEKSİKA TİCARİ VİZE

İŞ AMAÇLI, TEKNİK YA DA TİCARİ DANIŞMANLIK AMAÇLI YOLCULUK YAPACAK TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTENEN BELGELER;

1- Geçerlilik süresi en az altı ay olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
2- Düzgün bir şekilde doldurulmuş, imzalanmış, tarihli vize başvuru formu ve Meksika’ya giriş izni başvuru formu, (Vize başvuru formunda sorulan sorulara yanıt verilmediği, boş bırakıldığı takdirde vize başvurusu reddedilecektir.)

Online başvuru formu linki ; http://www.mexico.org.tr/solicitud_tr.asp
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fonu mavi 4 adet vesikalık fotoğraf.

4- Meksika’ya giriş ve çıkış tarihlerinin açık bir şekilde belirtildiği, Seyahat Acentesi tarafından verilmiş uçak rezervasyonu ve aynı şekilde otel rezervasyonu,
5- Aşağıda belirtilen ekonomik mal varlığını gösteren belgeleri ibraz etmek:
5.1.  İkamet ettiği yerde çalıştığı şirket ya da kuruluştan ya da iştigal ettiği ticaret işinden görevini (unvanını), aylık maaş durumunu, kaç yıldır çalıştığını, aynı şekilde şirket ya da kuruluşun kaç yıldır faaliyette olduğunu belirten yazı. Bu doküman için kesinlikle antetli kâğıt kullanılmalıdır.
5.2. Kredi kartları, banka hesap cüzdanı ya da ekstrelerinin fotokopisi ya da gayrimenkullerinin tapusu.
6- Şirket antetli kağıdına, şirketin resmi yetkilisi tarafından imzalanmış bir mektup. Bu mektupta, gidecek kişinin işyerindeki görevi ve unvanı, aylık maaş miktarı, şirketin kaç yıldır faaliyette olduğu (iş seyahatinin ayrıntılı açıklamasının yapılması gerekmektedir. (Örneğin, yalnızca “iş gezisi” olduğunu belirten ve ayrıntılı açıklaması olmayan mektuplar, vize başvurusunun reddedilmesi anlamına gelir.) Aynı şekilde mektupta Meksika’da iş görüşmesi yapacağı, ziyaret edeceği firmanın adı, açık adresi ve o firmayla bağlantı kurduğu kişinin bilgilerinin olması gerekmektedir. (Ki Meksika Elçiliği de gerek gördüğü hallerde o firmadan bilgi alabilmelidir.)
7- İlgili şirketin Ticaret Odası tarafından onaylı ve güncellenmiş (orijinal) kayıt sicil belgesi,faaliyet belgesi,imza sirküleri,vergi levhası.(Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu)
8- Bir referans mektubu ile şirketin son üç aylık banka hesap ekstreleri. Bu ekstrelerin çok yoğun olması durumunda lütfen yalnızca bu hesap özetini, banka hesap cüzdanıyla  hem de fotokopisiyle tarafımıza ibraz ediniz.

Meksika vize ve göçmenlik dairesi yetkilileri  vize taleplerinin, analiz edilmesi ve her bir vize başvurusu için yanıt gönderme sürecinin en az 30 gün süreceğini öngörmüşlerdir. Bu nedenle Meksika’ya seyahat tarihinizden en az otuz (30) gün öncesinde, vize başvurularınızı yapmanız gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

MEKSİKA TURİSTİK VİZE

TURİST OLARAK YOLCULUK YAPACAK TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İSTENEN BELGELER;

1- Geçerlilik süresi en az altı ay olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
2- Düzgün bir şekilde doldurulmuş, imzalanmış, tarihli vize başvuru formu ve Meksika’ya giriş izni başvuru formu, (Vize başvuru formunda sorulan sorulara yanıt verilmediği, boş bırakıldığı takdirde vize başvurusu reddedilecektir.)

Online başvuru formu linki ; http://www.mexico.org.tr/solicitud_tr.asp
3-Son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fonu mavi 4 adet vesikalık fotoğraf.

4- Meksika’ya giriş ve çıkış tarihlerinin açık bir şekilde belirtildiği, Seyahat Acentesi tarafından verilmiş uçak rezervasyonu ve aynı şekilde otel rezervasyonu,
5- Aşağıda belirtilen ekonomik mal varlığını gösteren belgeleri ibraz etmek:
5.1.  İkamet ettiği yerde çalıştığı şirket ya da kuruluştan ya da iştigal ettiği ticaret işinden görevini (unvanını), aylık maaş durumunu, kaç yıldır çalıştığını, aynı şekilde şirket ya da kuruluşun kaç yıldır faaliyette olduğunu belirten yazı. Bu doküman için kesinlikle antetli kâğıt kullanılmalıdır.
5.2. Kredi kartları, banka hesap cüzdanı ya da ekstrelerinin fotokopisi ya da gayrimenkullerinin tapusu

Meksika vize ve göçmenlik dairesi yetkilileri  vize taleplerinin, analiz edilmesi ve her bir vize başvurusu için yanıt gönderme sürecinin en az 30 gün süreceğini öngörmüşlerdir. Bu nedenle Meksika’ya seyahat tarihinizden en az otuz (30) gün öncesinde, vize başvurularınızı yapmanız gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
MISIR
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Otel ve Uçak rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Vize işlem süresi 4 iş günü sürmektedir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

MISIR
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Kalınacak Otel ile ilgili detaylar
Gidiş amacını belirten antetli kağıda yazılmış dilekçe yazısı.(İngilizce)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı banka hesap cüzdan ve kredi kartı ekstreleri.
Vize işlem süresi 4 iş günü sürmektedir.
Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

POLONYA
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Davet eden firmadan davetiye mektubu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise uzatma sayfası fotokopisi)
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır.
Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 4  iş günü sürmektedir(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

 

POLONYA
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Eksiksiz ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
Otel ve bilet Rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri.
Pasaportunuzun 1,2,3 ve son sayfa fotokopileri.(Var ise son sayfa fotokopileri.)
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır.

Vize işlem süresi pasaportunuz konsolosluğa işleme girdikten sonra 4  iş günü sürmektedir(Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir)
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.

ROMANYA VİZE
Turist Vizesi

Tüm yolcularımızın başvuru sırasında bizimle konsolosluğa şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Romanya’da turistik amaçlarla seyahat edecek yabancilara verilir. Bu vize sadece tek girisli olabilir.
Vizenin verilme sartlari:

a). Ya voucher ya bir konaklama biriminde kesin bir rezervasyon seklinde, konaklama sartlarinin garantilediginin ispati ya Romanya’da talep eden kisinin adina bir konutun kiralama veya mülk sahibi oldugunun ispati;
b). Gidis dönüs seyahat biletin rezervasyonu veya araba sürücüleri için, araç ehliyeti, yesil kart ve araç kayit evraklari (ruhsat);
c). Vize süresince seyahat saglik sigortasi;
d). Kalinacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme araci veya bunun döviz karsiligi (24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdani, veya kredi karti fotokopisi);
e). Vizenin uygulanacagi seyahat belgesinin (ornegin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalidir;
f). 2 fotograf;
g). Pasaport fotokopisi.

Otel rezervasyonunun tarihi biletteki tarihe uygun olmalıdır.

TİCARİ VİZE

 

Türk isadami veya sirket temsilcisi vatandaslari, kisa süreli ikamet imkani veren ve ilk giristen itibaren 6 (alti) ay içinde en fazla 90 (doksan) gün ikamet hakki taniyan bir yil geçerli müteaddit giris vizelerini, geçerli seyahat belgesi hamili olmalari kaydiyla ve yalnizca yandaki listdeki bulunan ticaret odalari veya diger ekonomik (iktisadi) kuruluslardan alacaklari referans mektuplarina istinaden alabileceklerdir.
Türk isadami veya sirket temsilcisi vatandaslarin, AB üyesi ülkeler, Isviçre, Kanada, ABD veya Japonya tarafindan düzenlenmis geçerli ikamet tezkeresi hamili vatandaslari Romanya’ya yapacaklari 30 (otuz) günü asmayacak is amaçli seyahatlerinde, ikamet tezkeresinin süresini asmamak kaydiyla vizeden muaf olacaklardir.

Bu vizenin verilme sartlari:

a). Türkiye’deki ticaret odalari veya diger ekonomik kuruluslardan alinan referans mektubunun asli (Ingilizce);
b). Seyahat amacini ispatlayan belgeler (iktisadi mektuplasma veya Romen sirketinden bir davetiye);
c). Türk sirketinden davetiye olarak ve Romanya’ya seyahatin sebebi ispatlayarak antetli bir kagit – asli (görevli kisinin imzasi ve mühürü);
d). Vizenin uygulanacagi seyahat belgesinin (ornegin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalidir;
e). 2 fotograf;
f). Pasaport ve pasaport fotokopisi.

Vizeyi müraacat ettiginde, pasaportun sahibinin yerine baska bir kisi gelirse, ayrica bu evraklar gösterilmesi gekekir:

g). Türk sirketinden bir vekalet (antetli ve asli);
h). Türk sirketinden ‘Sn __________ su anda Türkiye’de bulunmaktadir’ diye bir yazinin asli.

Ayrica kapida, Romanya’ya girildigi zaman, birkaç evraklar daha isteyenebilir:

a). Gidecegi yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yesil kart ve araç kayit evraklari (ruhsat);
b). Kalinacagi süre için seyahat saglik sigortasi;
c). Kalinacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme araci veya bunun döviz karsiligi (24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdani, veya kredi karti);
d). Konaklama kosullarinin temin edildiginin ispati.

Iki ülke/hükümet arasinda varilan mutabakat uyarinca hazirlanan protokoller ve/veya degisim programlari çerçevesinde her Akit Tarafin diger Akit Tarafin

ülkesinde görev yapacak ögretmenlerine, ögretim görevlilerine, din adamlarina ve yerlesik basin mensuplarina uzun süreli vizeleri Romanya diplomatik ve konsüler temsilciliklerince, yetkili makamlarin onayi alinmak suretiyle verilir. Romanya’daki Yabancilar Otoritesi, bu tür vize hamillerine en fazla 2 (iki) yil süreyle geçerli geçici ikamet izni düzenleyeceklerdir. Sözkonusu izinlerin ayni sürelerle uzatilma imkani bulunmaktadir.
Akit taraflarin birbirlerinin ülkelerine düzenli seferler gerçeklestiren gemi, havayolu ve demiryolu mürettebati, önceden belirlenmis isim listelerine istinaden vizeden muaf tutulmuslardir. Zorunlu personel degisimi (hastalik, yaralanma, ölüm, teknik aksaklik, kötü hava kosullari) halinde mürettebat ile yedekleri vize mecburiyetinden muaf tutulacaklardir.
AB üyesi ülkeler, Isviçre, Kanada, ABD veya Japonya tarafindan düzenlenmis geçerli ikamet tezkeresi hamili Türk vatandaslari Romanya’ya gerçeklestirecekleri 30 (otuz) günü asmayacak seyahatlerinde vizeden muaf olacaklardir.
Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

 

Tüm yolcularımızın başvuru sırasında bizimle konsolosluğa şahsen gelmeleri gerekmektedir.

    SUUDİ ARABİSTAN VİZESİ

Suudi Arabistan konsolosluğu 01/10/2011 tarihinden itibaren eski tip pasaportlar ile yapılan başvuruları kabul etmemektedir,sadece çipli pasaportlar için vize işlemi yapmaktadır.
Pasaport sürenizin en az 1 yıl geçerli olması gerekmektedir..

Suudi Arabistandaki firmadan orijinal davetiye ve şehadetname.
Gönderilen davetiyede davet edilen kişinin mesleki vazifesi nasıl belirtilmişse pasaportundaki meslek bölümünde de aynısı olmalıdır.

En son mezun olduğunuz okuldan diploma fotokopisi.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(Bağlı bulunduğu ticaret odasından onaylattırılması gerekiyor)
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf.
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu.

Renkli Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Konsolosluk başka bir kimse tarafından yapılan vize müracatlarında müracatı yapacak kişi adına noterden onaylı vekaletname istemektedir.
Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Vize işlem süresi 4-5 iş günün’de tamamlanmaktadır.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

TAYVAN VİZESİ
 
Vize işlemleri Ankara’daki büyükelçilik tarafından yapılmaktadır.İstanbul’da konsolosluk bulunmamaktadır.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.(İngilizce)
Davetiye.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2010 yılı işlenmiş olmalı)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Otel ve Bilet rezervasyonu.
2 adet arka fonu beyaz vesikalık resim.
Yeşil Pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Vize işlem süresi 5 iş günü sürebilmektedir.Bu süre konsolosluğa bağlı olarak uzayabilmektedir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

VİETNAM
TURİST VİZESİ EVRAKLARI

Konfirmeli Otel ve Bilet rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi ( son 6 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi
Son üç ayda çekilmiş arka fonu beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf
Çalışanlar için ssk işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı tapu,ruhsat,banka hesap cüzdan ve kredi kartı fotokopileri
Vize işlem süresi 3 iş günü sürebilmektedir.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
YENİ ZELLANDA

Ziyaretçi Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler;
İstenilen tüm evrakların orjinal yada noter tasdikli olması gerekmektedir.

1. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu
2. Yeni Zelanda’yı ziyaret tarihinin bitişinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
3. 2 adet vesikalık resim (son 3 ay içinde çekilmiş)
4. Yeni Zelanda’da kalınacak her ay için en az 1000 Yeni Zelanda Doları tutarında para. Bunlar (en az son 6 aylık işlemlerinizi gösteren ve güncelleşmiş) banka hesap cüzdanlarınız, kredi kartları (kredi limitinizi ve mevcut birikiminizi gösteren bir banka mektubu ile birlikte veya hesap dökümleriniz ile birlikte ibraz edilmelidir).
5. Gidiş-Dönüş Bilet Rezervasyonu. (Vize Bölümü vize alacağınızı taahüt ettikten sonra biletin aslını görmek isteyebilir ancak önceden biletinizi almanızı tavsiye etmiyoruz)
6. Kalınacak yer detayları örneğin: Otel rezervasyonları veya kalacağınız arkadaş veya akrabaların adres bilgileri.
7. Türkiye’deki durumunuzu gösteren diğer belgeler, örneğin: Sahip olduğunuz mülklerin tapusu, askerlik durumunuzu gösteren belgeler, üniversite diploması, emeklilik cüzdanı, v.s.

Önemli Not: Sponsor ediliyor olsanız dahi (yukarıya bakınız) kendi durumunuzu gösteren belgeleri sunmak durumundasınız. Bunlar (en az son 6 aylık işlemlerinizi gösteren ve güncelleşmiş) Banka hesap cüzdanlarınız, kredi kartları (kredi limitinizi ve mevcut birikiminizi gösteren bir banka mektubu ile birlikte veya hesap dökümleriniz ile birlikte ibraz edilmelidir)

İlave Belgeler

A. Eğer bir işyerinde çalışıyorsanız (Memurlar dahil)
1. Maaş bordronuz.
2. İşveren tarafından şirketin antetli kağıdına bu şirketteki göreviniz, ne kadar süredir burada çaliştığınız, kullanacağınız onaylanmış izin günü ve seyahat sonrası aynı işyerinde tekrar çalışacağınızı belirtilen resmi bir yazı.
3. SSK işe giriş bildirgeniz.

B. Serbest calışıyorsanız veya ortağınız varsa:
1. Şirketin Ticari ve Sanayi odasına kayıt belgesi
2. Şirketin vergi levhası
3. Şirketin resmi imza sirküleri
4. Şirketin Resmi Gazete duyurusu

C. Yeni Zelanda’ya iş görüşmeleri için gidiyorsaniz:
1. Yeni Zelanda’da toplantı yapacağınız firma veya firmalardan antetli kağıda, beklenen ziyaretçilerin detayları ve davet ediliş nedenlerini belirten resmi bir davet mektubu.
2. Kendi firmanızın veya çalıştığınız işyerinin antetli kağıdına; firmadan kimlerin gideceği, görevleri ve ne amaçla gidileceğini belirten resmi bir yazı. Bu yazı seyahat ve sağlik sigortası dahil seyahat edecek tüm şahısların masraflarının karşılanacağına dair garanti vermek durumundadır.
3. Yukarıda B. bölümünde bahsedilen tüm şirket evraklari.
4. Maaş bordrosu ile birlikte SSK işe giriş bildirgeniz.

D. Yeni Zelanda’ya konferansa katılmak için gidecek olanlar:
1. Konferans kayıt belgeleriniz. (Vize Bölümü vize verileceğini belirttikten sonra konferansın kayıt parasının yatırıldığına dair belge görmek isteyebilir)
2. Konferansa davet ediliyorsanız, resmi davet mektubu.
3. Konferans masrafları çalıştıgınız işyeri veya başka bir kurum          tarafından karşılanıyorsa bununla ilgili tüm resmi belgeler.

E. Yeni Zelanda’da 6 aydan daha uzun süreyle kalacak olanlardan bazı detaylı sağlık koşullarını yerine getirmeleri istenecektir.
ÖNEMLİ

İstenilen tüm evrakların orjinal yada noter tasdikli olması gerekmektedir.
Yeni Zelanda Büyükelçiliği Vize Bölümü yukarıdaki belgelerle birlikte ilave belgeler temin etmenizi isteyebilir.
Sunduğunuz tüm belgeler incelenmeye tabi tutulabilir.
Ziyaretçi vizesi başvurunuzun kabul edilmesini sağlamak için istenilen tüm evrakları tam ve eksiksiz sunmak zorunludur. Bunu yapmadığınız takdirde, başvurunuz kabul edilmeden size geri gönderilecektir.
Vize başvurularının incelenmesi, tüm belgeler eksiksiz ve tam sunulduğu takdirde genellikle 1 hafta sürmektedir.
Yeşil pasaport sahipleri vize almak zorundadırlar.
Turlarımıza katılacak yolculularımızın her ülke için ayrı ayrı evraklar hazırlaması gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

> ÜLKEYE AİT VİZE PDF İNDİR
YUNANİSTAN
TİCARİ VİZE EVRAKLARI

Online başvuru formu;

http://www.kosmosvize.com.tr/VisaForm.aspx

Daha önce schengen vizesi olmayan yolcuların konsolosluğa şahsen müracat etmeleri gerekmektedir.

Yunanistandan gelen davetiye.

Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten ve masrafların karşılanacağını garanti eden bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş  2 adet biyometrik fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstreleri,tapu ve ruhsat fotokopileri.

Seyahat sağlık sigortası.(En az 1 aylık olması gerekmektedir.)
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 5 iş günü sürebilmektedir.Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir.
Gerekli görülürse sizden ek evrak istenebilir.
Turlarımıza katılacak yolcularımızın vize alacakları her ülke için ayrı ayrı evrak hazırlamaları gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

YUNANİSTAN
TURİSTİK VİZE EVRAKLARI

Online başvuru formu;

http://www.kosmosvize.com.tr/VisaForm.aspx

Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu.
Şirketin orijinal antetli kağıdına konsolosluğa hitaben gidiş amacını belirten ve masrafların karşılanacağını garanti eden bir dilekçe yazısı.
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi. ( son 3 ay )
Şirketin imza sirküleri fotokopisi.
Şirketin vergi levhası fotokopisi.(2011 yılı işlenmiş olmalıdır)
Şirketin Sicil gazetesi fotokopisi.
Son üç ayda çekilmiş  2 adet biyometrik fotoğraf.
Çalışanlar için sgk işe giriş bildirgesi ve son 4 aylık maaş bordrosu.
Seyahat edecek kişinin üzerine kayıtlı bakiyeli ve güncel banka hesap cüzdanı,kredi kart ekstresi,tapu ve ruhsat fotokopileriniz.

Seyahat sağlık sigortası.(En az 1 aylık olması gerekmektedir.)
Vize işlem süresi pasaportunuz konsoloslukta işleme girdikten sonra 5 iş günü sürebilmektedir.Bu süre konsolosluk tarafından uzatılabilir.
Gerekli görülürse sizden ek evrak istenebilir.
Turlarımıza katılacak yolcularımızın vize alacakları her ülke için ayrı ayrı evrak hazırlamaları gerekmektedir.
Acentamız sizinle ve konsolosluklarla aranızda  sadece aracı bir kurumdur.Vize verilmemesi yada reddi halinde acentamız sorumlu değildir.

ÖNEMLİ NOT;

Schengen   Ülkelerinin   05   Nisan   2010  tarihi  itibarıyla  uygulamaya
başlayacağı  önemli  prosedür  değişikliği  hakkında  sizlere bilgi vermek  isteriz.  Schengen  Ülkesi  Konsoloslukları 05 Nisan’dan itibaren, veriliş  tarihi  10  yıldan  eski  olan  pasaportlara  vize vermeyecektir. Schengen  vizesi  alabilmeniz  için  pasaportunuzun  son  10  yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

Söz   konusu   uygulama   geçerli   schengen   vizesi   bulunan   kişileri  etkilemeyecektir,   bu   kişiler   vize   süreleri  bitene  kadar  seyahat  edebilirler.  Uygulama  sadece  yeni  vize verilirken geçerli olacaktır ve  pasaportu  10  yıldan  önce  alınan  kişilerin pasaportlarını yenilemeleri  gerekecektir.

 
Translate »

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co